แนะนำข้อควรปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

แนะนำข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยตำรวจที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงควรหยุดงานและพักอยู่บ้านจนกว่าจะครบ 14 วัน ควรนอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน รับประทานอาหารแยกกับผู้อื่นและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

สำหรับตำรวจที่สัมผัสเสี่ยงสูงหากมีอาการไอให้สวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำและสบู่ อยู่ห่างจากผู้อื่นประมาณ 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วย เบื้องต้นทางโรงพยาบาลจะสอบถามอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการป่วยหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 02-207-6000