พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ เปิดโครงการรับแจ้งเอกสารหายทางออนไลน์

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ เปิดโครงการรับแจ้งเอกสารหายทางออนไลน์ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี ไม่ต้องเดินทางไปแจ้งที่ สถานีตำรวจอีกแล้ว ….สามารถสแกน คิวอาร์โค้ดที่แต่ละสถานีนำไปติดไว้ตาม สถานที่ต่างในในพื้นที่ แล้วเข้าไปกรอก