ตำรวจบางกอกน้อย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโควิด-19 พร้อมนำสเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องสัมผัสกับพื้นที่สาธารณะ

พันตำรวจเอก ศาสตรา อ่อนรัศมี ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย พร้อม ร.ต.อ.สำรวย เพ็ชรเย็น หัวหน้าชุดตำรวจกิจการพลเรือน จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านการกระจายเสียง ในการป้องกันอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบ  อีกทั้งเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงสภาพปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้มีการสอดแทรกการป้องกันตนมิให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในหลายประเภทอีกด้วย

 โดยพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ ได้แก่ พื้นที่ที่ประชาชนใช้บริการอย่างหนาแน่น  ตลาดสด ชุมชนที่พักอาศัย 19 ชุมชน   สถานีคมนาคมสาธารณะ ทั้งนี้ ได้นำแอลกอฮอล์สเปรย์ไปมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องสัมผัสกับพื้นที่สาธารณะ และบุคคลอื่นบ่อยครั้ง  อาทิ  ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ขับรถยนต์สาธารณะ พ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น เพื่อไว้ใช้ประจำตัวหมั่นฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์บ่อยครั้ง เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  อีกช่องทางหนึ่ง