กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 แจง กลุ่มคนไทยลักลอบเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติไม่ได้จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ พบมีหนังสือเดินทางถูกต้อง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 (บก.ตม.6)ได้สั่งการ ให้ ตม.จว.นราธิวาส ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามภาพข่าวที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์มีกลุ่มคนไทยลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ ในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ ตม.จว.นราธิวาส ปรากฏว่าผู้หญิงสวมเสื้อสีแดงที่เห็นในภาพเคลื่อนไหวทางสื่อออนไลน์ คือ น.ส.ซัลวานี  อายุ 20 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ตะโล๊ะกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ขณะนี้ถูกกักตัวอยู่ที่ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ (ศูนย์กักกัน) ปียามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พร้อมญาติอีก 2 คนที่เดินทางมาด้วยกัน

จากการสอบถามทราบว่า ทั้ง 3 คนทำงานอยู่ที่ร้านอาหารในรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากใกล้เทศกาลฉลองละศีลอด (วันฮารีรายอ) ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองทางศาสนาอิสลาม โดยได้ลักลอบเดินทางเข้ามา ผ่านแม่น้ำสุไหงโก-ลก แนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย พร้อมกับพวกอีก 5 คน ซึ่ง ตม.จว.นราธิวาส จะได้ติดตามพวกที่เหลือ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหลังครบกำหนดระยะเวลากักตัว

ส่วนประเด็นที่ปรากฏในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นเงินกว่าหมื่นบาทนั้น ทั้ง 3 คนยืนยันว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ 3 คน รวมกัน โดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

และจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่าทั้ง 3 คนไม่ได้เป็นบุคคลตามหมายจับ มีหนังสือเดินทางและเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรอย่างถูกต้อง แต่ที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากไม่ทราบขั้นตอนและวิธีการในการขอกลับเข้าประเทศตามกระบวนการที่ถูกต้อง ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19