สตม.รองรับนโยบายรัฐบาล เตรียมพร้อมเปิด รพ.สนามชั่วคราว เพื่อดูแลรักษาข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19″

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงตวง ผบช.สตม, พร้อมด้วย พล ต.ท โสภณรัชต์ สิงหจารุ แพทย์ใหญ่ รพ.ตร. และ นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เตินทางมาตรวจสอบและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ รพ.สนามชั่วคราว สตม. และหารือเตรียมความพร้อมในการใช้ รพ.สนามชั่วคราว สตม. เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการดูแลรักษาข้าราชการตำรวจและประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดย รพ.สนามชั่วคราว สตม. ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 2 มี.ค 64 เพื่อแก้ไซปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสถานกักกันคนต่างด้าว สตม. ด้วยความร่วมมือของ กรมควบคุมโรค กระทวงสาธารณสุชข , รพ.ตร. และกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ต้องกักที่มีผลการตรวจไวรัสโควิด-19 เป็นบวก จำนวน 400 ราย รักษาตัวในห้องกักบางเขนจำนวน 200 ราย รพ.สนามชั่วคราว สตม. จำนวน 200 ราย

และเมื่อวันที่ 1 พ.ค.64 กรมควบคุมโรคได้ตรจสอบคัดกรองผู้ต้องกัก จำนวน 472 ราย พบว่า 454 ราย ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด- 19 และมีภูมิต้านทาน จึงได้คำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักออกจาก รพ.สนามชั่วคราว สตม. ทั้งหมดแล้ว จะได้ดำเนินการผลักดันส่งกลับต่อไป (รอยืนยันผลการตรวจอีก 15 ราย)

ทั้งนี้ หลังจากทำการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักที่รักษาหายแล้วออกจาก รพ.สนามฯ จะมีการทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่ รพ.สนามชั่วคราว สตม. และกำจัดขยะติดเชื้อ โดยได้รับความร่วมมือจาก รพ.ตำรวจ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้ทำการดิดตั้งอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายใน รพ.สนามชั่วคราว สตม. เพิ่มเติม คาดว่าในวันพุธที่ 5 พ.ค.64 รพ.สนามชั่วคราว สตม. จะพร้อมเปิดทำการเพื่อรองรับข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาทำการรักษาตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

สตม. ขอเรียนให้ทราบว่า สตม.มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยของ รพ.สนามชั่วคราว ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปนอกพื้นที่ รพ.สนามชั่วคราว สตม.