บช.ก. มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่เทศบาลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. สั่งการให้ว่าที่ ร.ต.ไซฟูเลาะ อับดุลเลาะ พร้อมชุดจิตอาสา ร่วมกันมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่เทศบาลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ตามที่ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ ประกอบด้วย

1.ชุด PPE จำนวน 60 ชุด
2.แว่นตานิรภัย จำนวน 50 ชิ้น
3.หน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น

เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส