ตำรวจภูธรนครปฐม มอบหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

โควิด-19

พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร ผบก.ภ.จว.นครปฐม และคุณทิวา มณีจักร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม, รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม, ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม, ผกก.สส.ภ.จว.นครปฐม, ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.นครปฐม และ ผกก.สภ.ทุกแห่งในสังกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่และส่งเสริมสวัสดิการด้านต่างให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัว เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันมีความรุนแรงและแพร่กระจายไปในวงกว้างส่งผลกระทบกับการดำรงชีพของประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ดังนี้

1.จัดอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย 1.ชุด PPE จำนวน 75 ชุด, 2.หน้ากากอนามัย จำนวน 300 กล่อง, 3.ถุงมือ จำนวน 450 กล่อง,และ 4.หน้ากาก (Face Shield) จำนวน 100 ชิ้น เพื่อมอบให้ข้าราชการตำรวจ ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม,ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ,ตำรวจสันติบาลจังหวัดนครปฐม,ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม และ สถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม อีก จำนวน 12 หน่วย โดยได้รับการสนับสนุน จากคุณธณรัสย์ หัดศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัทการ์เดียน กรุ๊ป

2.ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยการเจ็บป่วยด้วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครปฐม จำนวน 2,574 กรมธรรม์ รวมเป็นเงิน 617,760 บาท แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 2,193 คน ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม,กองบังคับการตำรวจสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 7,กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7,กองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 7 ,ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 และกองกำกับการอารักขาและถวายความปลอดภัย ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย และข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อีกจำนวน 385 นาย ที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูธรนครปฐมได้จัดทำกรมธรรม์ให้ รวมทั้งสิ้น 2,574 นาย

3.จัดทำโครงการ “หนูทำได้ ไข่ของหนู” โดยได้มอบลูกไก่ไข่ให้แก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 32 ครอบครัว เป็นลูกไก่ไข่จำนวน 320 ตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุตรธิดาของข้าราชการตำรวจใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ ระมัดระวังมิให้ไปติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากภายนอก สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อให้เด็กมีกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในช่วงมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)เด็กจะได้ใช้เวลาทำกิจกรรมภายในบ้านและเพื่อลดภาระของบิดา-มารดา ต้องออกไปทำงาน ไม่ต้องมาคอยเฝ้าดูแลบุตรหลาน