68 ปี สถาปนา บช.ตชด. ระลึกถึงและขอบคุณ ตชด.-ครอบครัว

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. พร้อมด้วย รอง ผบช.ตชด., ผบก.อก.บช.ตชด. และ ผบก.สสน.บช.ตชด. ร่วมพิธีสักการะพระพุทธศรีประกายสิทธิ์ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ 68 ณ บช.ตชด. ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กทม.

พล.ต.ท.วิชิต กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ 68 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( New Normal ) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด จึงได้มีสารถึงข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวทุกนาย เพื่อแสดงความระลึกถึง ความปรารถนาดีและขอบคุณที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป