ตร.บางกอกน้อย เตือนภัยประชาชน 19 ชุมชนในพื้นที่ ป้องกันอาชญากรรม ช่วงโควิด

จากนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมอบหมายให้สถานีตำรวจทั่วประเทศ รณงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการแจ้งการเตือนภัยและระมัดระวังป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 และอาชญากรรมในพื้นที่

สน.บางกอกน้อย โดย พ.ต.อ.ศาสตรา อ่อนรัศมี ผกก.สน.บางกอกน้อย และตำรวจในสังกัดได้วางแผนจัดการในการนำนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาปฏิบัติ โดยนำข้อมูลข่าวสาร และข้อห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 พร้อมมาตรการในการป้องกันตนเองมาแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ทราบ และระมัดระวังตนเองให้ไกลจากโรคภัย

โดยได้จัดทำโครงการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านการกระจายเสียงในการป้องกันอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้การกระจายเสียงผ่านลำโพงรถวิทยุสายตรวจ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทั้งการป้องกันโรค Covid-19 และการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบ และปรับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากอาชญากร ลดโอกาสในการก่ออาชญากรรมลง และเพิ่มความถี่ในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดความชุกในการก่ออาชญากรรมของคนร้าย

ทั้งนี้ทาง สน.บางกอกน้อย โดย พ.ต.อ.ศาสตรา อ่อนรัศมี และทีมงานป้องกันอาชญากรรม ได้ทำการกระจายเสียงไปยังชุมชนในพื้นที่ทั้ง 19 ชุมชน และตลาดสด รวมถึงบริเวณที่มีประชาชนมาใช้บริการอย่างหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด และได้เพิ่มความถี่ในการออกปฏิบัติทั้งในเชิงมาตรการป้องกันอาชญากรรม และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างการปฏิบัติตามโครงการได้มีการนำแอลกอฮอล์เจลมอบให้พี่น้องประชาชนตามจุดพื้นที่ต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างที่ใช้บริการพื้นที่สาธารณะต่างๆ อีกด้วย โดยได้รับคำตอบรับจากคนในชุมชน พี่น้องประชาชนในการป้องกันตนเอง