รองผบ.ตร. คุมเข้มชายแดน สกัดต่างด้าวป้องกันแพร่โควิด

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปม.ตร.) กำหนดแนวทางการกักกันแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ตามที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการนำเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาแพร่ในประเทศไทย

โดยกำหนดสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) ของ บช.ตชด. จำนวน 14 แห่ง ในพื้นที่ 10 จังหวัด ดังนี้

ร้อย ตชด.114 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ร้อย ตชด.115 ต.โป้งเก่า อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ร้อย ตชด.126 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ร้อย ตชด.127 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว -ร้อย ตชด.245 ต.จอมเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย
ร้อย ตชด.327 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ร้อย ตชด.344 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ร้อย ตชด.345 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ร้อย ตชด.346 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
ร้อย ตชด.136 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ร้อย ตชด.137 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ร้อย ตชด.156 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ร้อย ตชด.415 ต.บางนอน อ.เมือง จง.ระนอง
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา

ทั้งนี้ ศปม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ประเทศมาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา และ ลาว ตามลำดับ เพื่อเพิ่มความเข้มในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ให้เพิ่มความเข้มการเฝ้าระวังและสกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะตามแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งการตั้งจุดตรวจพื้นที่แนวชายแดนและจุดตรวจสกัดกั้นพื้นที่ตอนใน

ทั้งนี้ การนำตัวคนต่างด้าวและคนสัญชาติไทยที่ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย เข้ากักกันในสถานที่กักกันๆ ให้ ผบก.ภ.จว. ในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ โดยร่วมกับ ตม.จว. และกองร้อย-กก.ตชด. ขออนุมัติการดำเนินการตามแนวทางนี้ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งรองรับเพื่อใช้แนวทางการกักกัน