ตม.เมืองระนอง ตำรวจน้ำระนอง คุมเข้มลอบเข้าเมืองสกัดโควิด-19

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระนอง ตำรวจน้ำระนอง เจ้าท่าระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เดินทางโดยเรือเจ้าท่าระนอง,เรือตรวจการณ์ ฉก.ร.25 และเรือตรวจการณ์ ตม.ระนอง ลาดตระเวนทางน้ำเส้นทางตั้งแต่ทะเลอันดามันมุ่งหน้าสู่ลำน้ำกระบุรี -บ้านหัวถนน ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จว.ระนองระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร เพื่อป้องกันและปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายในห้วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งการลักลอบนำเข้าสินค้า

ทั้งนี้ จังหวัดระนอง มีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวนมาก ทั้งที่อยู่ในพื้นที่เดิมอย่างถูกกฎหมายและบางส่วนที่ลักลอบหลบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติทั้งทางน้ำและทางบก โดยไม่ได้รับการตรวจเชื้อ ระนองจึงตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

ดังนั้นทุกหน่วยต้องร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ในการป้องกันสกัดกั้น ทั้งการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เชื้อจะเข้ามาในจ.ระนอง ป้องกันการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายคือยางพารา ปาล์มน้ำมัน เพราะนอกจากจะเป็นการทำลายเศรษฐกิจของจังหวัดระนองยังเป็นการทำลายเศรษฐกิจของไทยด้วย อีกทั้งผู้ที่ลักลอบนำยางพาราเข้ามาอาจจะมีเชื้อแล้วเข้ามาในพื้นที่ระนอง ทำให้คนที่ลักลอบซื้อยางติดเชื้อแล้วไปแพรเชื้อในวงกว้าง