ผบ.ตร. มอบหน้ากากอนามัย น้ำดื่ม กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 40 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 50 แพค ให้แก่ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และไว้ให้บริการแก่ประชาชน ที่มาใช้บริการภายในศูนย์