ผบช.น. เชื่อมั่น! ฉีดวัคซีน 2 เข็ม เชิญชวนตำรวจฉีดเพื่อส่วนรวม

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร จตร.ฯ ปฏิบัติราชการ บช.น. และ พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รอง ผบช.น. เผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของข้าราชการตำรวจ บช.น. ระบุว่า

ปัจจุบันแผนการฉีดวัคซีนให้ข้าราชการตำรวจ บช.น. จนถึงวันที่ 14 พ.ค.64 ณ รพ.ตำรวจ ได้มีตำรวจ บช.น. ฉีดวัคซีน จำนวน 10,706 นาย จากกำลังพลทั้งหมด 20,327 นาย คิดเป็น ร้อยละ 51 และจะมีแผนการฉีดเพิ่มเติมให้กับกำลังพลที่สมัครใจทั้งหมด โดยใครอยากฉีดต้องได้ฉีด

โดยในจำนวนดังกล่าวยังไม่รวมกำลังพลที่ได้ไปฉีดกับสถานพยาบาลอื่น ๆ ในช่วงมีการระบาดรอบที่สอง ซึ่งมีอีกหลายพันคน อยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวนโดยละเอียด

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ เผยว่าตนเอง และพล.ต.ท.จิรพัฒน์ ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 โดส ขณะที่ พล.ต.ต.สุคุณ รอฉีดโดสที่สอง ซึ่งหลังฉีดก็ไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ จากการสอบถามฝ่ายสวัสดิการ บช.น. ทราบว่า ผู้บังคับบัญชาของ บช.น. โดยเฉพาะตั้งแต่ระดับ ผกก. ขึ้นไปกว่าร้อยละ 70 ได้ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสแล้ว

อยากจะเชิญชวนให้ตำรวจ บช.น. และประชาชนในเขต กทม. ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ เข้าร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้ข้าราชการตำรวจมั่นใจในวัคซีน รวมทั้งศึกษาข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง เพื่อพิจารณาข้อมูลให้รอบด้าน

อย่างไรก็ตามนอกจากเรื่องการฉีดวัคซีนแล้ว ทุกคนยังจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง บช.น. ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนรวม ทั้งพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

สำหรับ DMHTT เป็นตัวอักษรย่อแนวทางปฎิบัติกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

D (Distancing) เว้นระยะห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร ป้องกันละอองฝอยจากการพูด ไอ และจาม

M (Mask Wearing) สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เพื่อลดละอองฝอย ฟุ้งกระจาย

H (Hand Washing) หมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้ำสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อ

T (Testing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ เช่น ก่อนเข้าทำงาน , ร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้า

T (Thai Cha na) สแกนแอปหมอชนะทุกครั้ง เมื่อเดินทางไปสถานที่ต่างๆ เมื่อไปพื้นที่เสี่ยงจะมี SMS แจ้งเตือน