โฆษกรพ.ตำรวจ แถลงกรณีตำรวจยืนรอฉีดวัคซีนโควิด

พล.ต.ต.บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ7) โรงพยาบาลตำรวจ โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ประชาสัมพันธ์ข่าวกรณีปรากฏภาพข้าราชการตำรวจยืนรอฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลตำรวจในสื่อสังคมออนไลน์ ทางโรงพยาบาลตำรวจรู้สึกขอบคุณทุกท่านที่มีความห่วงใยโรงพยาบาลตำรวจเป็นอย่างยิ่ง

ในเรื่องนี้ทางนายแพทย์ใหญ่และผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจตระหนักถึงปัญหาและดำเนินแก้ไขมาโดยตลอดโดยการจะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนเป็นโรงยิมของโรงพยาบาลตำรวจซึ่งมีสถานที่กว้างขวางและมีอากาศถ่ายเทสะดวกและอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาล สามารถสังเกตอาการผู้รับวัคซีนได้อย่างใกล้ชิดและหากเกิดปัญหาก็สามารถนำส่งห้องฉุกเฉินเพื่อดูแลอาการไม่พึงประสงค์ได้อย่างทันท่วงที

แต่เนื่องจากในขนาดนี้ทางโรงยิมของโรงพยาบาลตำรวจได้ถูกใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม จึงได้มีการดำเนินการจัดตั้ง Hospitel มาสักระยะหนึ่งแล้วโดยมีการวางระบบในการดำเนินงานและมีแผนการที่จะย้ายผู้ป่วยชุดแรกจากโรงพยาบาลสนามไป Hospitel ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคมซึ่งก็คือวันนี้ หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ให้ผู้ป่วยจากโรงสนามไป Hospitel เรียบร้อยแล้วจะมีการทำความสะอาดอบฆ่าเชื้อโรงยิมและจัดตั้งให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนต่อไป

แต่ในช่วงที่มีการดำเนินการเปลี่ยนผ่านนั้น ยังคงมีบริการการฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการตำรวจอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมีความตื่นตัวในหมู่ข้าราชการตำรวจในการที่มีความต้องการรับวัคซีนเพิ่มขึ้นประกอบกับมีผู้ที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนเข้ามาที่โรงพยาบาลตำรวจเกินกว่าที่กำลังโรงพยาบาลตำรวจจะรับได้จึงทำให้เกิดการแออัดขึ้นจึงอยากประสานให้ผู้ที่จะเข้ามารับการฉีดวัคซีนมีการลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อน

สำหรับภารกิจของโรงพยาบาลตำรวจนั้นนอกเหนือจากการที่รักษาข้าราชการตำรวจและประชาชนตามมาตรฐานสากลแล้ว โรงพยาบาลตำรวจยังดูแลผู้ป่วยโควิดรวมทั้งใช้ไอซียูอย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้แล้วยังมีภาระกิจดูแล State Quarantine สองที่ คือที่โรงแรม Palazzo กรุงเทพและโรงแรม Bay Beach จอมเทียนที่จังหวัดชลบุรีและยังมีภารกิจคัดกรองผู้ป่วยโควิดที่หน่วย ARI คลินิกและมีภารกิจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปตามนโยบายของรัฐบาล

โรงพยาบาลตำรวจมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรการการป้องกันตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้โรงพยาบาลตำรวจมีความปลอดภัยในการให้การบริการและมีมาตรฐานในการรักษาเป็นมาตรฐานสากลให้สมกับที่ทุกท่านไว้วางใจโรงพยาบาลตำรวจตลอดมา