ข้อควรระวังที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน

ข้อควรระวังที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน หากมีประวัติแพ้ยา วัคซีน อาหาร สารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ อย่างรุนแรง มีไข้สูง ในวันที่นัดฉีดวัคซีน มีรอยช้ำ จ้ำเลือด เลือดออกผิดปกติ ใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ภูมิคุ้มกันต่ำ ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ยารักษาโรคมะเร็ง มีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ตั้งครรภ์ มีแผนตั้งครรภ์ ให้นมบุตร