พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว มอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนนายร้อยตำรวจในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

ที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ         อ.สามพราน จ.นครปฐม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ในนาม สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และมูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว พร้อมด้วยนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 29 และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 30 ร่วมกับภาคเอกชนประกอบด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ชมรมนักธุรกิจโชคดี  ชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์ ได้มอบเงิน  หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วย

  1. เงินสด                                         100,000 บาท
  2. หน้ากากอนามัย 50,000  ชิ้น      มูลค่า  100,000 บาท
  3. น้ำดื่ม 6,000 ขวด                   มูลค่า    42,000 บาท
  4. แอลกอฮอร์เจล 120 แกลลอน     มูลค่า   18,000 บาท
  5. ไข่ไก่ 5,000 ฟองและขนม 600 ชิ้น มูลค่า   20,000 บาท

รวมมูลค่า 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาท)

โดยมี พล.ต.ท.ณรงค์ ทรัพย์เย็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนนายร้อยตำรวจรับมอบเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป