รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม ตำรวจ เข้าร่วมฉีดวัคซีนโควิด

พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี สมนึก น้อยคง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตำรวจตรี วิบูลย์ สีสุข รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล พลตำรวจตรี สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผู้บังคับการกองสวัสดิการ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงพยาบาลตำรวจ ในการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กลุ่ม 1 ข้าราชการตำรวจรับวัคซีนป้องกันโควิด เข็มแรก จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
กลุ่ม 2 ข้าราชการตำรวจรับวัคซีนป้องกันโควิด เข็มที่สอง จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ สโมสรตำรวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สำหรับการเข้ารับวัคซีน ณ สโมสรตำรวจ สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการตำรวจ จำนวนวันละ 1,000 นาย โดยแบ่งกลุ่มตามสังกัด ซึ่งหน่วยต้นสังกัดจะมีการแจ้งรายชื่อให้ตำรวจทุกนายทราบและเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนด

โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลพร้อมแนะนำการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่กำหนด เช่น การคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การกำหนดวงรอบการเข้ารับการวัคซีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 20 นาย

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดและแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน พื้นที่พักคอย พื้นที่ให้บริการ มีวงดนตรีจากกองสวัสดิการคอยให้บริการ รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมาร่วมสนับสนุน อาหารและน้ำดื่ม