สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด-19

พล.ต.ท.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธร ภาค 1 และ เป็นผู้แทนรับมอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย คุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คุณเครือมาศ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และ คุณชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.)

โดยมอบแก่หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 ซึ่งรับผิดชอบ และดูแลในพื้นที่การแพร่ระบาดที่เป็นสีแดงเข้ม มีการควบคุมเข้มงวด ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 88 สถานี และ ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 40 สถานี ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 15 สถานี, จังหวัดนนทบุรี จำนวน 11 สถานี, จังหวัดปทุมธานี จำนวน 14 สถานี

โดยรายละเอียดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีดังนี้

  1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 768 แผ่น
  2. พีพีบอร์ด จำนวน 1,280 แผ่น

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ ดังกล่าวแก่หน่วยงานในสังกัด อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)