รองผู้บังคับการ จว.กาญจนบุรี เข้ม เดินเท้าลาดตระเวนช่องทางธรรมชาติแนวชายแดน ป้องกันการทะลักของแรงงานเถื่อน พร้อมกำชับ ตำรวจในสังกัด สนธิกำลังหน่วยงานความมั่นคง-ตชด.เข้ม 24 ชม.

พ.ต.อ.พงษกร  อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามคำสั่งการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7 และ พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

ให้ดำเนินตามแผนสกัดกั้นการป้องกันและปราบปรามขบวนการผู้นำพาและการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันการนำพาเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เข้ามาระบาดในพื้นที่ของประเทศไทย หากจับกุมได้ให้ส่งกักตัวควบคุมโรคในสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร ( Organization Quarantine หรือ(OQ ) ตามหนังสือ ตร. ที่ 0029.131/1349 ลง 7 พ.ค. 64 อย่างเคร่งครัด

โดยในวันนี้ได้ร่วมกับ พ.ต.อ.ภุชงค์  ณรงค์อินทร์ ผกก.สภ.ไทรโยค พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรโยค ร.ต.อ.กลมชัย  ผงทอง รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 136 (กก.ตชด.13)ร.ต.สุทัศน์  ชวนปี ผู้บังคับหมวดลาดตระเวนป้องกันชายแดน(ผบ.มว.ปชด.) ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ ที่ 1(เพิ่มเติม)บ้านบ้องตี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ไทรโยค เดินเท้าไปตามแนวชายแดนสันแดนบ้านท้ายเหมือง หมู่ 3 ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค รวมทั้งตรวจพื้นที่ชายแดนบริเวณช่องทางวายอ หมู่ 2 บ้านบ้องตี้ล่าง ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค ซึ่งพบเพียงร่องรอยของการนั่งพักรอที่มีสภาพเก่าแล้ว

ทั้งนี้ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด ด้วยการให้ตรวจสอบยานพาหนะและบุคคล เพื่อสกัดกั้นและจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้ตรวจสอบและจับกุมยานพาหนะที่ถูกโจรกรรมหรือขบวนการที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยน่าจะนำรถออกนอกราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ให้ลาดตระเวนตรวจสอบป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามายังพื้นที่ตอนในและสินค้าหนีภาษี

โดยกำลังพลต้องบูรณาการปฏิบัติงานแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน โดยต้องมีความพร้อมและร่วมกันปฏิบัติเป็นผลัด สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงานตลอดเวลา และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องและชัดเจน และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบอย่างเด็ดขาด