นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม ก.ตร. มีวาระลงโทษตำรวจ ทำผิดวินัยร้ายแรง

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ วิดีโอทางไกลโปรแกรม Cisco Meeting App ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

เบื้องต้นในการประชุม เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านต่าง ๆ โดยคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ของข้าราชการตำรวจ เดือน พฤษภาคม 2564 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 30 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 21 นาย ปลดออกจากราชการจำนวน 8 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 1 นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 2564 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 96 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 72 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 20 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 4 นาย