ตำรวจภูธรภาค 3 ตรวจเข้ม ตามแนวชายแดนป้องกัน การระบาดโรคโควิด-19

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 พลตำรวจตรีคีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ลงพื้นที่จุดตรวจห้วยหลวง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดตรวจบูรณาการของหลายฝ่าย เพื่อกำชับกำลังพลให้ตรวจตามจุดตามแนวชายแดนเข้มข้นยิ่งขึ้น ในช่วงที่หลายจังหวัดของภาคอีสานมีการระบาดของ โควิด-19

โดยพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้สั่งกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งจุดตรวจตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีแนวชายแดนกว่า 200 กิโลเมตร

ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธรเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่มีประชาชนชาวลาวหรือประเทศเพื่อนบ้านใช้เป็นช่องทางเดินทางเข้าออก และมีบางส่วนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่อาจทำให้มีการระบาดของเชื้อโควิด-19ได้ จึงต้องบูรณาการหลาย ๆ ฝ่ายในการสอดส่องดูแลและจับกุม

ที่ผ่านมาในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 สามารถจับกุมชาวลาวกว่า 300 คน และเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสามารถจับชาวลาวได้เกือบ 200 คน ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

โดยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้กำชับว่าถือเป็นนโยบายเร่งด่วนให้ตำรวจที่อยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดต่าง ๆ เฝ้าระวังให้เต็มที่เพื่อลดการระบาดของ covid-19 ในพื้นที่