โฆษก ตร. นำตำรวจภาค 2 ศึกษาชุมชนต้นแบบแก้ปัญหายาเสพติด จ.ศรีสะเกษ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำคณะข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการดำเนินงาน “ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ” ที่วัดบ้านซำ หมู่ 1 ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นที่ทำการสภ.ย่อย ชุมชนยั่งยืนบ้านซำ มีตำรวจ และฝ่ายปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบภายในชุมชน

สำหรับโครงการดังกล่าวเกิดจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายมุ่งเน้นแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดพื้นที่ปลอดภัย คนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตร. และพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานที่ปรึกษาฯโครงการ

โครงการ “ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักคณะกรรมการงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์การสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน