เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.เลย ร่วมกับ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จับกุมแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช. สตม., พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบก. ตม.4, พ.ต.อ.วีรยศ การุณยธร รอง ผบก.ตม.4, พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม. จว.เลย บก.ตม.4, พ.ต.ท.จักริน เป็นสุข รอง ผกก.ตม.จว.เลย และ ว่าที่ พ.ต.ต.อนันต์ ช่วยแก้ว สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.เลย ร่วมกับ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ได้ทำการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

โดยจับกุม นายกร อายุ 37 ปี สัญชาติลาว โดยกล่าวหาว่า เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต (หลบหนีเข้าเมือง) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ ฝ่าฝืน ม.8 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สถานที่จับกุม พื้นที่ หมู่10 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

นายสุภัควนิชย์ อายุ 46 ปี โดยกล่าวหาว่า ผู้ใดรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ ฝ่าฝืน ม.9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 สถานที่จับกุม หมู่ 10 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

นอกจากนี้ยังจับกุม MR.NGYUEN TIEN DUNG อายุ 46 ปี สัญชาติเวียดนาม  MR.TRAN DUC TUONG อายุ 29 ปี สัญชาติเวียดนาม MR.NGUYEN NGOC TU อายุ 34 ปี สัญชาติเวียดนาม  MR.NGUYEN VAN NING อายุ 21 ปี สัญชาติเวียดนาม โดยกล่าวหาว่าเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ ฝ่าฝืน ม.8 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สถานที่จับกุม ร้านรับซื้อมะม่วง บ้านคกไผ่ ม.6 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ควบคุมตัวส่ง พงส.สภ.ปากชม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป