ผบช.ภ.5 มอบลูกอมเลิกบุหรี่ ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมให้กำลังใจเลิกบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564

พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข ผบช.ภ.5 มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ด้วยการสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจเลิกสูบบุหรี่ โดยอนุมัติโครงการขับเคลื่อนนโยบายสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ ตั้งแต่เดือน ต.ค.2562 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเลิกสูบบุหรี่ และจัดสถานที่ในสถานีตำรวจให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ คือ ติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ และเชิญบุคลากรทางการแพทย์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของบุหรี่ และจัดคอร์สเลิกบุหรี่   ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลดารารัศมี จัดเก็บข้อมูล จากการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 และได้จัดเก็บข้อมูลเป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2564 องค์การอนามัยโลกได้ให้คำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลกว่า commit to quit และ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำขวัญว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ ” นั้น  ตำรวจภูธรภาค 5 จึงได้เชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัด และประชาชนให้เลิกสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูบบุหรี่และคนรอบข้าง รวมทั้งลดความเสี่ยงจากความรุนแรงของโรค หากติดเชื้อโควิด-19 

ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมมอบลูกอมเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งมีส่วนผสมจากชาหญ้าดอกขาว ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากมีสาร Nitrate มีฤทธิ์ให้ประสาทการรับรสบริเวณลิ้นเกิดอาการชา ทำให้ผู้สูบบุหรี่ไม่รับรู้รสชาติ จึงไม่รู้สึกอยากบุหรี่ และช่วยลดผลข้างเคียงจากการเลิกสูบบุหรี่ ทั้งอาการกระวนกระวาย สมาธิแปรปรวน ได้