ตำรวจภูธรภาค 9 เพิ่มมาตรการสกัดแรงงานต่างด้าวป้องกันโควิด-19

ตำรวจภูธรภาค 9

จากกรณีในพื้นที่มีเขตชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใย กรณีคนต่างด้าวและประชาชนจากประเทศมาเลเซีย หลบหนีเข้าเมือง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ค่อนข้างสูง

ตำรวจภูธรภาค 9 จึงได้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ในการสกัดกั้น กวดขัน แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงบุคคลนำพา ด้วยการเพิ่มความเข้มงวด และควบคุมการ ปฏิบัติตามแนวชายแดน

ทั้งเพิ่มมาตรการ การลาดตระเวนอย่างจริงจัง มีการสกัดกั้นทั้งทางบก ทางน้ำ และเฝ้าตรวจแนวชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมาย ตามแนวชายแดนอย่างเคร่งครัด และได้ยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน จึงขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตามมาตรการในการป้องกันที่ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด – 19 และขอความร่วมมือร่วมกันตรวจตราสอดส่องบุคคล ที่ฝ่าฝืนมาตรการควบคุม เพื่อช่วยให้ประเทศของเราข้ามผ่านวิกฤตโควิด – 19 ระลอกใหม่นี้ไปด้วยกัน

หากพบเห็นการกระทำผิดโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือโทรแจ้งสายด่วน 191