ตำรวจ สภ.ไทรโยค ร่วมจับกุมชายสูงวัย แปรรูปไม้หวงห้าม

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรโยค เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136 เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปทส.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปทส.ภ.7 เจ้าหน้าที่ทหารหมวดป้องกันชายแดน ที่ 1 ฉก.ลาดหญ้า (บ้านบ้องตี้)กกล.สุรสีห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอไทรโยค เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไทรโยค เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.1 (ท่าเสา) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.19 (บ้องตี้) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

ร่วมจับกุมนายมณเฑียร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้ที่บริเวณป่าแห่งหนึ่ง หมู่ 5 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค พร้อมด้วยของกลาง 3 รายการ ประกอบด้วย ไม้สักแปรรูป/ท่อนหวงห้าม จำนวน 4 ท่อน 59 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 2.70 ลบ.ม. คิดเป็นเงินค่าภาคหลวง 920 บาท คิดเป็นเงินที่รัฐเสียหาย จำนวน 276,000 เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โต๊ะแท่นเลื่อยวงเดือน 1 ตัว

จึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค ดำเนินคดีในข้อหา กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 11,48,69,73 ข้อหา ทำไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ และมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครอง จำนวนเกิน 0.20 ลบ.ม. ข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรูปรอยดวงตราค่าภาคหลวงรอยตรารัฐบาล และพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อหากระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ข้อหาทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และข้อหากระทำผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 มาตรา 4 ฐาน ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองหรือนำเข้าเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์