ตำรวจภูธรยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ตำรวจภูธรยโสธร

(3 มิ.ย.64) พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผบก.ภ.จว.ยโสธร, นางจีรภรณ์ นาคคำ ประธานแม่บ้าน ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ฯ , พ.ต.ท.หญิงอุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ฯ, พ.ต.ท.ประวัติ ทองศรี รอง ผกก.ฝอ.ฯ, คณะแม่บ้าน ภ.จว.ยโสธร, เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นายเลิศศักดิ์ มูลสาร, นายวิโรจน์ ฉัตรหิรัญย์, นางจิตรตรา เชื้อวณิชย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้ว แบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โดยได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค บำรุงขวัญให้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19