เปิด 7 ขั้นตอน แจ้งเอกสารหายผ่าน ไลน์ พร้อมใช้งานทุกสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8

ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการเห็นการรับแจ้งเอกสารหาย สามารถทำที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย ที่ให้ไว้เมื่อ เดือนตุลาคม 2563 

ภ.๘ เปิดโครงการระบบบริการประชาชนแจ้งความเอกสารหายทางออนไลน์ Police region 8 Online Services  ( P80S ) โดยให้ทุก สภ.ในสังกัด ภ.8 เริ่มให้บริการรับแจ้งเอกสารหาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 นี้เป็นต้นไป

โดยนำ นวัตกรรมที่ครอบคลุม มิติ 3 ด้าน ประชาชน ผู้ปฏิบัติ และ ผู้บริหารหน่วยงาน มาพัฒนาเต็มรูปแบบ  บนหลักการของ One Qr-code , One-Data และ One-DashBoard เพื่อให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติสามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด

พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พร้อม รองผู้บัญชาการ และผู้บังคับการในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 8 ทุกนาย ได้ขานรับ นำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา วิธีการ ขั้นตอน การขับเคลื่อน และ พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ความพร้อมในการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทดสอบระบบ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา  เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบที่มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  ซึ่งมีประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทดสอบในระบบ มากกว่า 1,200 ราย ภายใน 10 วันของห้วงการทดสอบ

โดยการใช้งาน เพียงแค่ เปิดโปรแกรม Line แล้วค้นหาคำว่า แจ้งเอกสารหาย  ก็จะพบ บัญชีทางการ Line Official  แจ้งเอกสารหาย P8OS เพิ่มเพื่อนและเข้าไปยืนยันตัวตนบนเว็บ ก่อนใช้งาน ได้เลย หรือเข้าผ่านช่องทาง p8os.police.go.th ได้อีกช่องทาง

การเข้ารับบริการ มีขั้นตอนสั้นๆ เพียงแค่ 4 ขั้นตอนคือ  -> เพิ่มเพื่อน -> ยืนยันตัว  -> ยื่นคำร้อง -> รอรับเอกสาร     

ระบบLine จะแจ้งเตือนผู้ใช้งานทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ทันที เมื่อมีการดำเนินการทุกขึ้นตอน  เรียกได้ว่าเป็นการนำ Machine Learning มาลดขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของระบบบริการออนไลน์ตำรวจภูธรภาค 8 ( P8OS ) คือระบบ Dash board แบบเรียลไทม์ ที่สามารถดูจากที่ไหนก็ได้ในโลก และสามารถรับรู้ข้อมูลได้ทันที จึงทำให้การพัฒนาขับเคลื่อนระบบ ของผู้บริหารหน่วยงาน สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ลดภาระงานเอกสารที่เจ้าหน้าที่ต้องมาคอยรายงานสรุปผลในแต่ละวัน  ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

1 มิ.ย. 2564 เป็นจุดเร่ิมต้น ของก้าวเล็ก ๆ ที่สำคัญ ของตำรวจภูธรภาค 8 ทุกนาย ที่ตั้งปณิธานไว้ว่า จะบริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยไม่ต้องเดินทางมาเพื่อแจ้งเอกสารหายที่สถานีตำรวจอีกต่อไป ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ สถานการณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี