บก.ปฎิบัติการพิเศษ จัดพิธีมอบรางวัลคอมมานโดดีเด่น

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษเป็นประธานในพิธี “มอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ แก่เตำรวจที่มีผลงานการปฏิบัติดีเด่นประจำเดือน”เพื่อเป็นเกียรติในตัวข้าราชการตำรวจและเพื่อเป็นการขอบคุณที่มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อประชาชน และหน่วยงานโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและหน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 37 รางวัล แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ จำนวน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 “กองกำกับการที่มีผลปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับ” ,ด้านที่ 2 “ด้านการสืบสวนจับกุมคดีสำคัญ” ,ด้านที่ 3 “ด้านการถวายความปลอดภัย และจิตอาสา” และด้านที่ 4 “ด้านงานอำนวยการ”

โดยด้านที่ 1 “กองกำกับการที่มีผลปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับ” ได้แก่กก.สายตรวจ บก.ปพ.,กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.ปพ.และกก.5 บก.ปพ.

ด้านที่ 2 “ด้านการสืบสวนจับกุมคดีสำคัญ” (6 รางวัล 18 นาย)กก.1 บก.ปพ. (คดีหลอกขายหน้ากากอนามัยฯ)ส.ต.ต.พิชัย สมปัญญา,ส.ต.ต.สุวัฒน์ จันทร์ดี ,ส.ต.ต.พลาวุธ ศิริ กก.4 บก.ปพ. (คดีปล้น,ร่วมกันกรรโชกฯ)ส.ต.ต.คุณวุฒิ พรมมาลา,ส.ต.ต.จตุพนธ์ จันทร์วิโรจน์, ส.ต.ต.สกลเกียรติ มากคิด กก.5 บก.ปพ. (คดีมียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายฯ) พ.ต.ท.พงษ์ธร โปนกแก้ว,ส.ต.ต.เจตน์สฤษฎิ์ เครือเสาร์ และส.ต.ต.ณัฐวัตร สุวรรณเวียง กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.ปพ. (คดีเช็ค)ด.ต.อลงกรณ์ นาคนวล ด.ต.ปิยะ แป้นปานส.ต.อ.จตุพล ภิบาลศิลป์ กก.ต่อต้านฯ บก.ปพ. (คดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นฯ)ส.ต.ต.ธนกฤตมาพล ส.ต.ต.ตวงสิทธ์ หมื่นสา ส.ต.ต.วีรพงษ์ แก้วเหลา กก.2 บก.ปพ. (คดีบุกรุก, พยายามฆ่าผู้อื่นฯ) ร.ต.อ.อรุณ ธรฤทธิ์ ,ส.ต.ต.ธนกฤต กิจธราเตชากุล ส.ต.ต.กมล แดงเหลือบ

ด้านที่ 3 “ด้านการถวายความปลอดภัย และจิตอาสา” (4 รางวัล)ด.ต.พงษ์ศักดิ์ เวียงแก้ว สังกัด กก.4 ส.ต.ต.ชาญณรงค์ สมใจ สังกัด กก.3 ร.ต.อ.อนุสรณ์ กรอบเพ็ชร สังกัด กก.สายตรวจ และส.ต.ต ธีรศักดิ์ มาลา สังกัด กก.6 ด้านที่ 4 “ด้านงานอำนวยการ” (12 รางวัล)
ส.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ จันทร์ดี สังกัด กก.1,ส.ต.ต.วรชาติ ผิวอ่อน สังกัด กก.2,ร.ต.ท.หญิง สมวดี โพธิ์วัฒ สังกัด กก.3,ส.ต.ท.เจตตวัฒน์ สงค์จันทร์ สังกัด กก.4,ส.ต.ต.ณัฐวัฒน์ พงษ์สุข สังกัด กก.5,ส.ต.ต.อมรเทพ รัดที สังกัด กก.6,ส.ต.อ.ชลธิศ พุฒแตง สังกัด กก.ต่อต้านฯ ,ร.ต.อ.หญิง นพมล จารุศิลปางกูร สังกัด กก.สายตรวจ,ร.ต.อ.หญิง กรฉัตร มาตรศรี สังกัด กก.ฝอ.,ร.ต.อ.หญิง บัญจรัตน์ ดีดพิณรัมย์ สังกัด กก.ฝอ., ร.ต.อ.หญิง วรกัญญา คงมุณี สังกัด กก.ฝอ.
และ ด.ต.สุขขุม ดวงพรม สังกัด กองรักษาการณ์