ตำรวจ สภ.หนองปรือ นำร่อง อ.บางละมุง แก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร

พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง ผกก.สภ.หนองปรือ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ร่วมเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวรจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยดำเนินการที่หมู่บ้านหนองน้ำเต้าลอย ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ซึ่งโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เกิดขึ้นเพื่อให้ชุมชนทั่วประเทศได้นำรูปแบบไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน มีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งมี สภ.หนองปรือ ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลโป่ง และผู้นำชุมชนร่วมกันดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคำสั่งของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตาม ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้สามารถป้องกัน แก้ไข และบำบัดผู้เสพยาเสพติด

ทาง สภ.หนองปรือได้เลือกชุมชนหมู่บ้านหนองน้ำเต้าลอย ม.1 เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในชุมชนมีกว่า 700 หลังคาเรือน ที่เข้าร่วมปูพรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ทั้งผู้ที่มีชื่อและทะเบียนบ้าน รวมทั้งผู้ที่มาพักอาศัยตามห้องเช่า หากพบว่าเสพยาเสพติดก็จะเข้ารับการบำบัด เพื่อให้ชุมชนปราศจากยาเสพติด 100 เปอร์เซ็นต์