สน.ห้วยขวาง จัดโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0

ที่เวทีลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตดินแดง กรุงเทพฯ สน.ห้วยขวาง จัดประชุมเครือข่ายโครงการ “สมาร์ตเซฟตี้โซน 4.0 สน.ห้วยขวาง” ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโครงการ พื้นที่สน.ห้วยขวาง ภายใต้การกำกับดูแลของ บก.น.1 โดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร จตร.(สบ 8) ปฏิบัติราชการ บช.น.,พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.น.และ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น.ร่วมเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต ปราศรัย จิตตสนธิ ผบก.น.1,พ.ต.อ.ชัยพล เอกกุล รอง ผบก.น.1,พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน. ห้วยขวาง,นายอนุชิต พิพิธกุล ผอ.สนง.เขตห้วยขวาง, นางธีระพร พูดสุขโข หน.ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตดินแดง พร้อมด้วย คณะกรรมการตราจสอบและติตตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง (กต.ตร.สน.ห้วยขวาง) และพันธมิตรหลักของชุมชน 6 กลุ่ม (BIG SIX) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,ผู้อาศัยอยู่ในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ,หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกัน อาทิ เช่น การวิเคราะห์จุดเสี่ยงในพื้นที่ร่วมกัน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกันอาชญากรรม ตลอดจนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ กล่าวว่าตามนโยบายสำนักงานตำราจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำ โครงการ “SMART SAFETY ZONE 4.0 “มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม จัดระบบการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ หรือ SMART CITY” อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน ประกอบกับเหตุผลของการนำร่องโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 ในพื้นที่ สน.ห้วยขวาง เนื่องจาก เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ มีสถานที่สำคัญตั้งอยู่ มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง สน.ห้วยขวาง ได้นำนวัตกรรม มาใช้ในการการป้องกันเหตุอย่างเข้มข้น เช่น แอปพลิเคชัน police 4.0,

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ สั่งการและควบคุมเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม(ศูนย์ควบคุม CCOC) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกันอาชญากรรม คุมเข้มพื้นที่เสี่ยง และแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นเป็นต้น

สำหรับโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 จะเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งนำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดนำร่องในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1-9 หลังจากนั้นจะขยายต่อจนครบทุกจังหวัด และพื้นที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศต่อไป