ข้อแตกต่างระหว่าง ตำรวจรัฐสภา ตำรวจศาล และข้าราชการตำรวจ

ข้อแตกต่างระหว่าง ตำรวจรัฐสภา ตำรวจศาล และข้าราชการตำรวจ

โดยตำรวจรัฐสภา ขึ้นตรงกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณรัฐสภา
ตำรวจศาล ขึ้นตรงกับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณศาล

ทั้งตำรวจรัฐสภา และตำรวจศาล ไม่ได้สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ