ตำรวจจราจรราชบุรี 167 นาย เข้าทดสอบความรู้ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจร พร้อมกับตำรวจจราจรทั่วประเทศ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต้องถูกต้อง แม่นยำ

ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีจัดทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจร โดยเป็นการทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ด้านกฎหมายจราจร และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านจราจร โดยจัดห้องสอบแบบเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของจ.ราชบุรี

การทดสอบความรู้ของตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจรในจ.ราชบุรี อำนวยการโดยพล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข ผบก.ภ.จว.ราชบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่ให้ปรับแนวความคิด พิจารณาปัญหาและกำหนดการฝึก พร้อมให้ความรู้ ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ

โดยตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่กวดขันวินัยจราจร จะต้องมีความแม่นยำด้านข้อกฎหมาย สามารถอธิบายประชาชนให้มีความเข้าใจสาเหตุที่ถูกจับกุมตามความผิดที่ได้กระทำ เพื่อป้องกันการโต้แย้งระหว่างตำรวจจราจรกับประชาชน

การทดสอบความรู้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 นับเป็นครั้งแรก โดยทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จัดการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 12:00 น. หลักเกณฑ์การทดสอบ แบ่งออกเป็น 2 วิชา ประกอบด้วย

วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร 50 คะแนน ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคน จะต้องได้คะแนนเต็ม
วิชาทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านจราจร 50 คะแนน ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (35ข้อ)

สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน จะมีโอกาสสอบซ่อมในภาคบ่าย (13.00 น.) แต่ถ้ายังไม่ผ่าน จะพิจารณาให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่น หรือไม่ให้ออกใบสั่ง

โดยพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี มีข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จราจรเข้าร่วมในการทดสอบความรู้ในครั้งนี้ จากสถานีตำรวจ 16 สถานี รวม 167 นาย โดยจัดแบ่งห้องทดสอบเป็น 8 ห้อง เข้าทดสอบห้องละ 20 นาย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของจังหวัดราชบุรี

ด้านพ.ต.อ.ธนู ฮวบประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี กล่าวว่า การสอบครั้งนี้จัดสอบด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจร มีความรู้ด้านกฎหมายและด้านงานจราจร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต้องถูกต้อง แม่นยำ