เปิดพื้นที่ 3 สถานีตำรวจนครบาล สน.ห้วยขวาง สน.ภาษีเจริญ และสน.ลุมพินี นำร่อง โครงการสมาร์ตเซฟตี้โซน 4.0

โครงการสมาร์ตเซฟตี้โซน 4.0 หรือ SMART SAFETY ZONE 4.0 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มอบแนวคิดว่า

“ผมมีหลักคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนต้องไม่เกิดความหวาดระแวงภัย อาชญากรรม หากสามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่ง สามารถเดินคนเดียวได้อย่างสบายใจ บนถนนตอนกลางคืน”

จึงนำมาสู่การโครงการสมาร์ตเซฟตี้โซน 4.0 ที่นำร่อง ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาล 3 สถานี คือ สน.ห้วยขวาง สน.ภาษีเจริญ และสน.ลุมพินี แบ่งเป็น

 1. บก.น.1 สน.ห้วยขวาง พื้นที่ ทั้งหมด 7.61 ตร.กม.
  บริเวณถนนรัชดาภิเษก สถานทูตจีน ศูนย์การค้า สถานบันเทิง อาคารสำนักงาน ย่านสถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ ย่านที่พักอาศัย บ้านอะพาร์ตเมนต์ คอนโด และย่านชุมชนหนาแน่น
 1. บก.น.5 สน.ลุมพินี
  ทิศเหนือ ติดต่อเขตสถานีตำรวจนครบาลพญาไทและมักกะสัน มีแนวคลองแสนแสบแบ่งเขต
  ทิศใต้ ติดต่อเขตสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ มีถนนพระราม 4 เป็นแนวแบ่งเขต
  ทิศตะวันออก ติดต่อเขตสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ มีถนนรัชดาภิเษก เป็นแนวเขต
  ทิศตะวันตก ติดต่อเขตสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน มีถนนราชดำเนินเป็นแนวแบ่งเขต

3.บก.น.9 สน.ภาษีเจริญ พื้นที่ ทั้งหมด 1.16 ตร.กม.
3.1 ซอยวัดทองศาลางาม ความยาวประมาณ 200 เมตร
3.2 ซอยเพชรเกษม 20 ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร
3.3 ซอยเพชรเกษม 28 ความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร
3.4 ซอยเพชรเกษม 20 แยก 9-4 ความยาวประมาณ 200 เมตร
3.5 ซอยเพชรเกษม 20 แยก 11 ความยาวประมาณ 100 เมตร
3.6 ทางเดินเท้าตลาดน้ำคลองบางหลวง ยาวประมาณ 400 เมตร
3.7 เส้นทางการสัญจรทางเรือ มาตลาดน้ำคลองบางหลวง โดยใช้แม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมต่อ คลองบางกอกใหญ่

ขั้นตอนการปฏิบัติ และการกำหนดแผนการตรวจพื้นที่

กำหนดแผนการตรวจพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเกิดเหตุอาชญากรรม โดยบูรณาการกำลังพลทุกฝ่ายในสถานีตำรวจ และนำภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ เข้ามาร่วมด้วย เช่น โครงการสายตรวจนอกเวลา โครงการสายตรวจ 3 ขา โครงการ 1 ตำรวจ 4 อาสา เป็นต้น

โดยให้หัวหน้าสถานีตำรวจรับผิดชอบตรวจสอบแผนการตรวจ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง กำหนดมาตรการที่จำเป็น ในการป้องกันอาชญากรรมให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การกำหนดจุดตรวจ การตรวจของตำรวจในพื้นที่เขตตรวจ (SHOW OF FORCE) การตรวจทักทายพูดคุยกับประชาชน (STOP-WALK-TALK) การปิดล้อมตรวจค้นแหล่งซ่องสุมอาชญากรในพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์

โครงการสมาร์ตเซฟตี้โซน 4.0 หรือโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0″ มีเป้าหมายคือ การพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรม โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” รวมทั้งการเป็น “SMART CITY” เช่น แนวคิดการติดตั้งกล้อง CCTV ตามโครงการ “กล้อง CCTV ระวังภัยในเมือง” ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

โดยโครงการสมาร์ตเซฟตี้โซน 4.0 นำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นลำดับแรก หลังจากนั้นจะขยายต่อไปจนครบทุกจังหวัด และพื้นที่สถานีตำรวจทุกแห่งต่อไป