นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใยถึงข้าราชการตำรวจและครอบครัว ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ คุณกาญจนา เงามุข อุปนายกสมาคมฯ พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบถุงยังชีพของสมาคมแม่บ้านตำรวจ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับข้าราชการตำรวจ และชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ คุณกาญจนา เงามุข อุปนายกสมาคมฯ พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการด้วยรักและห่วงใยถึงข้าราชการตำรวจและครอบครัว ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ณ สภ. หนองแซง จังหวัดสระบุรี ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยได้มอบถุงยังชีพของสมาคมแม่บ้านฯ สมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับข้าราชการตำรวจ และชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง

หลังจากนั้น คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ร่วมประชุม และสอบถามความเป็นอยู่ รวมทั้งอาชีพเสริมของแม่บ้าน

โครงการโคกหนองนาของ สภ.หนองแซง มีการจัดกิจกรรม และสร้างอาชีพเสริม เช่น การทำขนมเปี๊ยะ นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ นำผลิตผลที่ได้มาประกอบเลี้ยง แจกจ่ายชุมชน และบางส่วนนำไปขาย เพื่อนำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ

จากนั้นนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมโครงการฯ ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ โดยมี คุณนฤมล บัวรับพร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1, พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.สระบุรี, รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี, ผกก.สภ.หนองแซง, ข้าราชการตำรวจ สภ.หนองแซง และ คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมให้การต้อนรับ