ประมวลภาพภารกิจ จเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมตำรวจภูธร 3 จังหวัดในภาคใต้

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กำชับให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย เข้มงวดไม่ให้มีบ่อนการพนัน หรือการค้ายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบพระนิรันตราย (จำลอง) เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล

ประมวลภาพ “บิ๊กหิน” พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ และคณะตรวจเยี่ยมกำลังพล

เวลา 09.50 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยม กก.ตชด.44 ณ กก.ตชด.44 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

เวลา 11.00 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา, กก.สส.ภ.จว.ยะลา และ สภ.เมืองยะลา ณ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

เวลา 12.15 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมตำรวจในสังกัด บก.สส.จชต. และ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

นอกจากนี้จเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ ยังเดินทางไปยัง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย