สภ.เมืองพัทยา เสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พ.ต.อ.ธนาวุฒิ จงจิระ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี รักษาราชการแทน ผกก.สภ.เมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม โดยมีนางโสภิญ เทพจักร์ กต.ตร.สภ.เมืองพัทยา นายชัยรัตน์ รักทอง รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.) สภ.เมืองพัทยา คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองพัทยา และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พ.ต.อ.ธนาวุฒิ จงจิระ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี รักษาราชการแทน ผกก.สภ.เมืองพัทยา กล่าวว่า ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมพื้นฐาน ได้แก่ อาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และการประทุษร้ายต่อทรัพย์ หากแต่ในปัจจุบันหน้าที่ความรับผิดชอบของตำรวจในแต่ละพื้นที่มีภารกิจหลายด้าน ส่งผลให้กำลังของตำรวจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ครอบคุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2564

ทั้งนี้ เพื่อหาความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งเพื่อสร้างสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน ระหว่างประชาชนกับข้าราชการตำรวจ ก้าวสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป