ตำรวจ สภ.นาโดน จัดโครงการนาคาพิทักษ์ ฝึกตำรวจ อสม.และ อพปร.ร่วมกันระงับเหตุในชุมชน

ร.ต.อ.สุวัฒน์ ทาอามาตย์ รอง สวป.สภ.นาโดน จ.นครพนม เปิดเผยกับ Police Online ถึงภารกิจนำข้าราชการตำรวจ สภ.นาโดน อสม.และ อพปร.ร่วมกันฝึกตามแบบยุทธวิธีตำรวจ ภายใต้โครงการนาคาพิทักษ์ ตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เพื่อระงับเหตุต่างๆ โดยเฉพาะหากมีผู้ป่วยจิตเวช ที่มาจากการใช้สารเสพติด แล้วเกิดอาการคลุ้มคลั่ง เนื่องจากกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มดังกล่าวเป็นอันตรายอย่างมาก

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครพนม แบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสีแดง สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มักมีการคลุ้มคลั่งจากสารเสพติดซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ กลุ่มสีเหลืองสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่ติดสุรา และทานยาไม่สม่ำเสมอ ส่วนสีเขียวคือผู้ป่วยที่ทานยาเป็นประจำ

โดยการฝึกจะเริ่มจากเบาไปหาหนัก เช่น หากได้รับร้องเรียนมาว่ามีผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มสีแดง ตำรวจจะมีการประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้น และแจ้งไปยังทีมผู้พิทักษ์ ก่อนจะส่งทีมระงับเหตุ และทีมเผชิญเหตุเข้าพื้นที่ เพื่อทำการควบคุมตัวผู้คลุ้มคลั่งนำไปบำบัดฟื้นฟูต่อไป