ตำรวจเมืองศรีสะเกษ เจ๋งใช้ธรรมะบำบัดจิต ห่างไกลยาเสพติด ตามโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติด

พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ( สภ.ย่อยชุมชนยังยืนบ้านซำ ) ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการชุมชนยั่งยืนฯ ของสถานีตำรวจภูธรเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้ใช้กระบวนการ CBTX ( Community based treatment and rehabilitation ) จัดการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นำธรรมะเข้าบำบัด เพื่อฟื้นฟูจิตใจของผู้ที่เคยติดยาเสพติดในพื้นที่

นอกจากนี้ พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ ยังเยี่ยมและให้กำลังใจตำรวจ รวมทั้งแนะแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติชุมชนยั่งยืนฯ พร้อมถวายเครื่องอัฐบริขาร แด่พระสงฆ์และสามเณรที่บรรพชาและอุปสมบทในโครงการนี้

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ยังกำชับให้ตำรวจปฏิบัติตัวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) รวมทั้งมอบน้ำดื่ม แมสก์ เจลแอลกอฮอล์ ให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วย