ทำความรู้จัก “หน่วยเฝ้าตรวจลาดตระเวนระยะไกล” หรือ “ลาซู” ปฏิบัติการลดความสูญเสียของกำลังพลชายแดนใต้

ทำความรู้จัก “หน่วยเฝ้าตรวจลาดตระเวนระยะไกล” หรือ “ลาซู

“รบได้อย่างทหาร ทำการปราบปรามได้อย่างตำรวจ และทำงานร่วมกับภาคประชาชน”

คือคติหลักในการทำงานของ ชุดปฏิบัติการพิเศษลาซู หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จ.ยะลา ซึ่งเป็นหน่วยเฝ้าตรวจลาดตระเวนระยะไกล (Long Range Surveillance) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ลาซู” LRSU

ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในยุทธวิธี เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้มีภูมิประเทศที่สลับซับซ้อน เหมาะจะเป็นที่กบดานของผู้ก่อความไม่สงบ โดยเฉพาะเขตรอยต่อของ อ.บันนังสตา และ อ.ธารโต จ.ยะลา จนตชด.ต้องพลีชีพมาแล้วไม่น้อย

เพื่อลดความสูญเสียและยับยั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภาคใต้ พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล อดีต ผกก.ตชด.ที่ 44 จึงมีแนวคิดให้ตั้ง “ชุดปฏิบัติการพิเศษลาซู” เพื่อปิดจุดบอดในการลาดตระเวนของ ตชด.

สำหรับการฝึกของ “ลาซู” ต้องครบใน 3 มิติ คือ จู่โจมทางบก- รบทางอากาศ-พิฆาตทางน้ำ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่เหล่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องฝึกฝนอย่างหนัก ตามหลักสูตรฝึกภาคทฤษฎี และปฏิบัติรวม 60 วัน เพื่อให้พร้อมที่จะปกป้องพี่น้องประชาชน ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

สำหรับความหมายของเครื่องหมาย “ลาซู” LRSU

ฟ้า ภูเขา น้ำ หมายถึง ขีดความสามารถในการรบทั้ง 3 มิติ อันได้แก่ปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกล ในพื้นที่ ป่า ภูเขา และทางน้ำ สามารถปฏิบัติการยุทธวิธีเคลื่อนที่ทางอากาศ การปฏิบัติการในเมือง รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เกลียวเชือกหมายถึงความสามัคคีกลมเกลียว ของทีมปฏิบัติการ

สายฟ้า หมายถึง ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน


กรอบอาร์ม หมายถึงหัวลูกศรแสดงถึงความกล้าแข็ง เฉียบขาดและแม่นยำของทีม และมีพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นสีของธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ ที่ตำรวจตระเวนชายแดนต้องธำรงรักษาไว้

เกลียวคลื่น หมายถึง ความชำนาญ ในการปฏิบัติการทางทะเล การว่ายและการดำน้ำรวมถึงการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

ในปี 2564 นี้ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จ.ยะลา ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร หน่วยเฝ้าตรวจลาดตระเวนระยะไกล โดยเริ่มฝึกในเดือนมิถุนายน และสิ้นสุดในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่สนามยิงปืน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จ.ยะลา

หน่วยเฝ้าตรวจลาดตระเวนระยะไกลลาซู ภายใต้การดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 44 จ.ยะลา คือหน่วยสำคัญในการพิทักษ์ รักษา และ ปกป้อง ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้อยู่อย่างมีความสุข สงบ และ ปลอดภัย

ชมคลิป