สำนักงานจเรตำรวจ แจ้งประชาชนสามารถร้องเรียน ระบบร้องทุกข์ออนไลน์ ผ่าน 3 ช่องทาง

สำนักงานจเรตำรวจ แจ้งประชาชนหากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถร้องทุกข์ได้ที่ ระบบร้องทุกข์ออนไลน์

โดยสามารถแจ้งว่าผ่านสำนักงานจเรตำรวจ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. www.jcoms.police.go.th
  2. www.jaray.police.go.th
  3. สแกนคิวอาร์ โค้ด

เพื่อร้องเรียน แจ้งเบาะแส โดยจะระบุตัวตน หรือไม่ระบุตัวตนก็ได้