นายกสมาคมแม่บ้านตํารวจ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมส่งมอบให้โรงพยาบาลตำรวจนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

นายกสมาคมแม่บ้านตํารวจ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมส่งมอบให้โรงพยาบาลตำรวจนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตํารวจ พร้อมด้วย คุณจิราภรณ์ อยู่นุช และ พล.ต.ต.หญิง กรทอง การพานิช รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้แทนสโมสรโรตารีเจริญนคร ซึ่งมีทั้งเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า พร้อมเสาน้ำเกลือ จํานวน 6 เตียง และ รถเข็นผู้ป่วย จำนวน 5 ตัว มูลค่ารวมกว่าสามแสนบาท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร มภร. โรงพยาบาลตำรวจ

จากนั้น คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตํารวจ ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ พล.ต.ท. โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลตํารวจต่อไป