ประมวลภาพภารกิจพิธีเปิดที่ทำการ (ชั่วคราว) ตำรวจไซเบอร์ จ.เชียงใหม่

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. ร่วมพิธีเปิดที่ทำการ (ชั่วคราว) กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 ณ ที่ตั้ง อาคารเลขที่ 399/61 หมู่ 12 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย พล.ต.ต ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สอท. และ พล.ต.ต.มนเฑียร พันธ์อิ่ม รอง ผบช.สอท. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยมี พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย ผบก.สอท.4 เป็นผู้กล่าวรายงาน

การเปิดที่ทำการฯ ในครั้งนี้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของ บช.สอท. ในฐานะองค์กรสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมไซเบอร์อย่างมืออาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา โดยกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 หรือ สอท.4 มีพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดในภาคกลางตอนบนและภาคเหนือ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ ให้ความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริการประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความรู้ประชาชนและส่วนราชการอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวโน้ม หรือ สถานการณ์ที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไซเบอร์ที่นับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น

สำหรับการกระทำความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บช.สอท. เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงบางฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น ฉ้อโกง หรือ การครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก และยังมี พ.ร.บ.อื่น ๆ อีกที่ความผิดมีโทษทางอาญา

ทั้งนี้ บช.สอท. ได้สนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่เกิดจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งที่ผ่านมา มีการจับกุมความผิดประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางออนไลน์ เช่น หลอกขายของออนไลน์ ขายอาวุธปืนออนไลน์ เผยแพร่สื่อลามก การพนันออนไลน์ ฯลฯ มาโดยตลอด และได้ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามคำขวัญของหน่วยงาน “CYBER COP ANTI CYBER CRIMES”