สมาคมแม่บ้านตำรวจจัดโครงการ Cyber youth camp อบรมเยาวชนใช้เวลาว่างในการเล่นโซเชียลให้เกิดประโยชน์

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตํารวจ พร้อมด้วย คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ อุปนายกสมาคม จัดโครงการ Cyber youth camp โดยเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนลูกหลานตำรวจ อยากให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับมองว่าเยาวชนรุ่นใหม่ควรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ถูก จึงมอบหมายให้ นางอนงค์นาถ ถนอมจิตร หนึ่งในแม่บ้านตำรวจเป็นผู้ประสานงานจัดอบรม Cyber youth camp ให้กับเยาวชนลูกหลานตำรวจ ที่สนใจในโครงการโดยที่ผ่านมามีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ การถ่ายทำ การตัดต่อ มาให้ความรู้กับเด็กๆ ก่อนจะมีการให้ลงพื้นที่ลงมือปฏิบัติจริง

โดยในวันนี้มี น.ส. เกศสิรินทร์ ฤทธิ์ชัย อายุ 16 ปี น.ส.ศิริรัตน์ เสถียรชัย อายุ 16 ปี และ น.ส.ปาลิตา กองแก้ว อายุ 15 ปี ลงพื้นที่นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปฎิบัติตามความสนใจของแต่ละบุคคลในโครงการโคกหนองนา สภ.หนองแซง จ.สระบุรี โดยการถ่ายทอดเรื่องราวพาเยี่ยมชม สถานีตำรวจรูปแบบใหม่ ที่เป็นมิตรกับประชาชนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้น้องๆ Cyber youth camp เปิดเผยกับPolice Online ว่า โครงการดังกล่าวทำให้ตนเองได้พัฒนาศักยภาพในด้านที่ตนเองสนใจมากยิ่งขึ้น และได้ใช้เวลาว่างในการเล่นสื่อโซเชียลอย่างมีคุณค่า และนำไปต่อยอดกับสิ่งที่สนใจเช่นการสร้างยูทูป เพื่อหารายได้ พร้อมเชิญชวนลูกหลานข้าราชการตำรวจ ให้เข้าร่วมโครงการ Cyber youth camp เพื่อดึงศักยภาพในตัวเองออกมาใช้อย่างถูกวิธี