สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ รับมอบชุดป้องกันโควิด-19

โควิด-19

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) เป็นประธานในการรับมอบของใช้จำเป็นสำหรับสถานการณ์โควิด-19 จาก นายสุพจน์ บุญแก่น หัวหน้ากองสานสัมพันธ์และกิจกรรมชุมชน และนายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร1 ชั้น19 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.

เพื่อนำไปมอบให้กับข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ สังกัด สง.ก.ตร. โดย ผบกฯในสังกัดเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และนำไปใช้ในราชการและชีวิตประจำวัน สำหรับป้องกันโรคโควิด-19 ประกอบด้วย

1.หน้ากากอนามัย 20 กล่อง กล่องละ 50 ชิ้น รวม 1,000 ชิ้น
2.เจลอนามัยแบบขวดกด 120 ขวด
3.เจลอนามัยแบบแกลลอน 10 แกลลอน
4.ชุดเจลอนามัยแบบขวดกด พร้อมขาตั้งแบบเท้าเหยียบ 5 ชุด