สภ.หนองมะโมง ร่วมจิตอาสาปลูก “ต้นมะโมง” ศูนย์รวมจิตใจตำรวจ

บริเวณหน้า สภ.หนองมะโมง ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท พ.ต.อ.ปณิธาน ยามานนท์ ผกก.สภ.หนองมะโมง จิตอาสา904 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน, ตัวแทน กต.ตร.สภ.ฯ ที่ปรึกษาฯ ชาวบ้าน ม.1 ต.หนองมะโมง ประชาชนจิตอาสา และข้าราชการตำรวจ สภ.หนองมะโมง 12 นาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยการลงปลูก “ต้นมะโมง” ซึ่งขุดล้อมมาจากที่นาของ ร.ต.ต.สมบัติ อินทร์ฉาย ข้าราชการตำรวจ สภ.หนองมะโมง ที่บริจาคให้มาอนุบาลไว้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2564

ทั้งนี้ เพื่อต้องการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นต้นไม้ประจำโรงพักหนองมะโมง เป็นศูนย์รวมจิตใจ เสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจ สภ.หนองมะโมง มีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้น และเกิดความรู้สึกผูกพันกับต้นมะโมงต้นนี้ตลอดไป

สำหรับ ต้นมะโมง เป็นต้นไม้ที่มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการเป็นอำเภอที่ตั้ง “หนองมะโมง” ในปัจจุบัน โดยสมัยก่อน ราวปี พ.ศ.2427 ชาวบ้านทำมาหากินและตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมในภูมิประเทศแห่งนี้ที่เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ล้อมรอบไปด้วยต้นมะโมงจำนวนมาก จึงเรียกชื่อหมู่บ้านบริเวณนี้ว่า “บ้านหนองมะโมง”