โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน สายงานป้องกันปราบปราม ฝึกยุทธวิธีตำรวจ เสริมเขี้ยวเล็บ ลดความสูญเสีย

การเผชิญเหตุของตำรวจ บางครั้งอาจหมายถึงชีวิต ความพร้อม ทั้งร่างกาย จิตใจ และทักษะเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเป็นที่มาของการฝึกยุทธวิธี ของตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม “ฝึก เพื่อ ลดความสูญเสีย”

ตลอดระยะเวลา 6 วัน มีครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ 66 คนเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน สายงานป้องกันปราบปรามของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 5 วันที่ 27 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เพราะหนึ่งในงานของตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม คือการทำหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ทุกวันที่ทำหน้าที่ ไม่มีใครรู้ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง การฝึกยุทธวิธี ของตำรวจสายตรวจ ในการเข้าระงับเหตุ ทั้งคนคลุ้มคลั่ง เหตุทะเลาะวิวาท รวมทั้งเหตุการณ์ที่คนร้ายมีอาวุธ จึงมีความจำเป็น และ มีส่วนสำคัญ ที่จะลดความสูญเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.ผบช.ภ.2 เป็นประธานเปิดการฝึกยุทธวิธีสายงานป้องกันปราบปรามของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำเป้าหมายการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามแนวทางของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยพล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์กล่าวว่า “พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีเจตนารมณ์ อยากให้ครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ เป็นต้นแบบให้นักเรียน ที่จะออกไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ได้รับรู้ข้อมูล และวิธีการปฏิบัติ ในแนวทางการทำงานเดียวกัน”

ครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ 66 คนที่เข้าร่วม มีทั้งระดับสารวัตร รองสารวัตร และผู้บังคับหมู่ ที่ทำหน้าที่ครูฝึกจากกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9 และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อพัฒนาวิทยากรต้นแบบ เป็นครูที่จะขยายวิชาความรู้ และความชำนาญ ยุทธวิธีตำรวจ แบบสมัยใหม่ สามารถนำความรู้ด้านยุทธวิธีตำรวจแบบสมัยใหม่ ไปถ่ายทอดให้กับกำลังพลของหน่วย แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจให้มีการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบเดียวกัน

ขณะที่ พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวว่า “โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน สายงานป้องกันปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ฝึกมาแล้ว 5 รุ่น โดยนำตัวแทนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามต่าง ๆ จากทุกภาคเข้ามาฝึกอบรมเป็น “ครูแม่ไก่” เพื่อไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการระงับเหตุสำคัญ ๆ ทั้งในด้านข้อกฎหมาย และยุทธวิธีตำรวจ ตลอด 6 วันจะมีทั้ง การอบรม ข้อกฎหมาย ทบทวนการใช้อาวุธ รวมทั้งสร้างเมืองจำลองขึ้นภายใน ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อฝึกการเผชิญเหตุ หลายสถานการณ์ คนคลุ้มคลั่ง ทะเลาะวิวาท ผู้ก่อเหตุมีอาวุธซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ของตำรวจ เมื่อเผชิญเหตุการณ์จริง

หนึ่งในครูฝึกที่เข้ารับการฝึกยุทธวิธีในครั้งนี้ คือ ร.ต.อ.นิภัทร์เศรษฐ์ จารียานุกูล ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ซึ่งบอกว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อ ในฐานะครูโรงเรียนตำรวจ โดยนำไปนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน ที่เข้ามารับการฝึกอบรมที่กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางทุกหลักสูตร โดยเฉพาะนักเรียนนายสิบตำรวจที่เข้ามาเป็นตำรวจใหม่ ๆ เพื่อฝึกพื้นฐาน หลักการยุทธวิธีที่ถูกต้อง สร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ มากขึ้น เพราะนักเรียนนายสิบตำรวจเมื่อจบแล้ว ก็ต้องทำหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ก็จะสามารถรับงานด้านสายตรวจนี้ไปทำได้ โดยถูกต้อง

ทักษะที่ครูฝึกยุทธวิธีได้รับจากโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน สายงานป้องกันปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะถูกนำไปต่อยอด ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการปฏิบัติ เพื่อให้เผชิญเหตุต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจของตำรวจที่จะทำงานอย่างมืออาชีพ สร้างความศรัทธาให้ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร อย่าง “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”