เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.อุดรธานีเปิดตัวรถ MOBILE SERVICE ให้บริการประชาชนช่วงโควิด-19

เมื่อวานนี้(7 ก.ค. 64)พ.ต.ท. ธนวัสส์ ขนิษฐวงศ์ สว.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี มาให้บริการนอกสถานที่ โดยใช้รถ MOBILE SERVICE รับแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน หรือผู้จัดการโรงแรม ตามมาตรา 38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และรับรายงานตัวทุกๆ 90 วันของคนต่างด้าว ตามมาตรา 37(5) พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

ทั้งนี้ มีบุคคลต่างด้าวมารายงานตัว 90 วัน จำนวน 11 ราย แยกเป็น สัญชาติลาว เมียนมา ไต้หวัน อังกฤษ และญี่ปุ่น พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร จำนวน 5 ราย

พ.ต.ท.ธนวัสส์ สว.ตม.จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า เป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ต้องการให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทำงานเชิงรุก เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือตามมาตราการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในการลดความแออัด และเพิ่มความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ
โดยขอประชาสัมพันธ์ สำหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ตม.จว.อุดรธานี จะมีการนำรถ Mobile Service ไปบริการ

การรายงานตัว 90 วัน, แจ้งที่พักอาศัย และให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขออยู่ต่อฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในพื้นที่ดังกล่าว และบริเวณใกล้เคียง
สำหรับรถ MOBILE SERVICE จะไปบริการอำนวยความสะดวก วันอังคารที่ 13 ก.ค.2564 ตั้งจุดบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหาน และวันพุธที่ 14 ก.ค.2564 ตั้งจุดบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ สำหรับชาวต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหรืออยู่ในอำเภอใกล้เคียงที่กล่าวมาแล้ว ท่านสามารถเดินทางมาใช้บริการการรายงานตัวทุกๆ 90 วันได้เช่นเดียวกัน