กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ ได้รวบรวม QR code การดูแลตัวเองเบื้องต้น ขณะอยู่ที่บ้าน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ( COVID-19 )

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ ได้รวบรวม QR code การดูแลตัวเองเบื้องต้น ขณะอยู่ที่บ้าน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ( COVID-19 )
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-207-6000

นัดพบแพทย์ ต่อ 10828, 10830
นัดกายภาพบำบัด ต่อ 10838
นัดกิจกรรมบำบัด ต่อ 10832
นัดฝังเข็ม ต่อ 10820

ด้วยความปรารถนาดีจาก…กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ

#PTPGH

#REHABTEAM