ตรวจสอบแล้ว เป็น Fake news โดยยังไม่พบรายงานว่าฤทธิ์ของใบกระท่อมสามารถต้านเชื้อโควิด-19 ได้

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ชี้แจง ตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จในลักษณะข่าวปลอม(Fake News) จากผู้ที่ไม่หวังดี พยายามบิดเบือนข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์นั้น

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ตรวจพบข่าวปลอม 1 เรื่องคือ กรณีมีการแชร์ข้อมูลว่าใบกระท่อม สามารถต้านโควิด-19 ได้ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า โรคโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรง และยังไม่พบรายงานการวิจัยของฤทธิ์ใบกระท่อมที่ต่อต้านเชื้อโควิด-19

ข่าวดังกล่าว ถือว่าเป็นข่าวปลอมที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อ และไม่ส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนก

ซึ่งการกระทำของผู้เผยแพร่ข่าวปลอม อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2),(5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบข้อมูลการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com

เฟซบุ๊ก ANTI-FAKE NEWS CENTER
ทวิตเตอร์ @AFNCThailand
ไลน์ @antifakenewscenter
และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87